logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

FCH Archief >>> cursussen


Wees blij dat het leven zin heeft. (voorjaar 2011)

door dr. Jan Keij, filosoof te Ruinen

Wat is de zin van het leven? Deze vraag vormt het uitgangspunt van een inleiding tot de diepzinnigste en gevoeligste existentiefilosoof van de 20ste eeuw: Emmanuel Levinas. Veel uit uw concrete leven komt daarbij aan de orde, zoals het menselijk genieten tegenover het lijden en de dood. Daarmee wordt een beeld van een mens geschetst; een beeld dat tegelijk verschrikkelijk, schokkend en prachtig zal zijn: een beeld van wie u bent.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen naar voren:

  • Een beeld van een mens: inleiding.
  • Ethische gevoeligheid als raakbaarheid.
  • De intermenselijke relatie en het absolute van het appèl.
  • Complicaties van ethisch handelen: de derde.
  • Conclusies: postmoderne ethiek.