logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

Cursusprogramma najaar 2012

In het najaar van 2012 organiseert het Filosofisch Café Hoogeveen de cursus:

Authenticiteit en levenskunde. In het licht van onze tijd.

door dr. Jan Keij, filosoof te Ruinen.

Authenticiteit is een thema dat al geregeld ter sprake kwam in verschillende cursussen, maar altijd maar even tussendoor, en dan ook nog in algemene bewoordingen benoemd. Deze cursus echter stelt authenticiteit centraal en werkt het begrip concreet uit voor het persoonlijke leven. Daarbij worden talrijke obstakels en valkuilen van vooral ook onze tijd geschetst, die de realisatie van 'echtheid' bemoeilijken of erger nog, doen mislukken. Mislukking is een risico, en een mogelijke ramp. Want, zegt Ortega y Gasset, in het falen van de zelfrealisatie ben je "een schim van jezelf, een vervallene", en als zodanig een "zelfmoordenaar die voortbestaat".

Voor het bereiken en behouden van authenticiteit is, vanwege de vele obstructies, behalve levenskunst ook veel levenskunde vereist. Die levenskunde komt daarom ook uitgebreid aan bod.

De gang van de cursus is ongeveer als volgt:

  1. Jean-Jacques Rousseau over het evenwicht tussen eigenliefde en mededogen.
  2. Nietzsche met zijn wil tot macht en het overstijgen daarvan in wat hij noemt "de schenkende deugd". Met daarbij een vleugje Levinas… om de 'overeenkomst' tussen beide denkers te schetsen.
  3. René Girard over de gangbare relatie tussen mensen als een relatie van rivaliteit, en hoe die te overwinnen in de geweldloze naastenliefde.
  4. Charles Taylor en zijn visie op deze tijd als de mogelijkheid om hoog te stijgen (authenticiteit) en diep te vallen (platvloersheid), gekoppeld aan kritische kanttekeningen, onder andere van Ortega y Gasset.
  5. Levenskundige tips, onder meer van Nietzsche, Wilhelm Schmid en Gerd Achenbach.