logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

Cursus najaar 2017

In het najaar van 2017 organiseert het Filosofisch Café Hoogeveen een (mini)cursus over het thema

Tijd: realiteit of een illusie?


foto Jan Keij

Klik op de foto voor de website van Jan Keij.

Wat is tijd? Dat is de vraag naar één van de laatst overgebleven raadsels voor het menselijke kennen. Terwijl een visie op wat tijd is grote implicaties heeft voor een visie op wat de mens ten diepste is. Want: misschien is de tijd niet iets vrijblijvends dat ik constateer als een gegeven buiten mij. Tijd zou integendeel datgene kunnen zijn dat mij aangaat, tijd als datgene wat ik BEN, en dat als zodanig het gegeven is dat mij maakt EN breekt.

Deze minicursus is een proeven van de diepste filosofische ideeën, en aan u, de cursist uiteindelijk de keus of u gaat voor de tijd als illusie of voor de tijd als 'realitijd'. Wat u misschien zou verwachten maar niet krijgt is: een abstract betoog. Integendeel, de cursus kan heel confronterend zijn, dicht op uw huid gaan zitten. Daarbij wordt het uiterste van uw ontvankelijkheid voor het nieuwe en ongewone gevergd. Maar de beloning zal groot zijn.

In ons cursussen archief kunt u nog onze cursussen bekijken vanaf najaar 2010.

Cursussen georganiseerd door derden

Er zijn op dit moment geen externe cursussen bekend.