logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

Zomercursus 2023

Ook in 2023 organiseren we weer een zomercursus o.l.v. Arend Jagersma. Dit jaar heeft de cursus als thema:

"Het tijdperk van de tovenaars. Heidegger, Cassirer, Wittgenstein en Benjamin."
foto Arend Jagersma

De geschiedenis herhaalt zich, maar nooit op dezelfde wijze, zo luidt een bekend, maar tevens betwist adagium. Velen meenden en menen dat een terugblik op het verleden bevorderlijk kan zijn voor het duiden van de eigen tijd. Zo wordt door sommigen betoogd dat er overeenkomsten bestaan tussen de jaren '20 van de vorige eeuw en de huidige tijd, waaruit bovendien lering zou kunnen en moeten worden getrokken. Anderen benadrukken juist weer de opmerkelijke verschillen tussen beide periodes en waarschuwen voor overhaaste conclusies.

In 2018 verscheen een bijdrage aan dit debat in de vorm van een boeiende beschouwing van de hand van Wolfram Eilenberger, getiteld Het tijdperk van de tovenaars. In dit boek beschrijft hij de ontwikkelingen in de filosofie van een eeuw geleden en legt hij zich bovenal toe op het volgens hem cruciale decennium van 1919-1929. In dit tijdperk werden naar het oordeel van Eilenberger de fundamenten van het hedendaagse denken gelegd en de contouren van de huidige wereld bepaald. Hij richt zich daarbij bovendien op een viertal filosofen die gedurende deze jaren een doorslaggevende invloed zouden hebben uitgeoefend, namelijk Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Ernst Cassirer en Walter Benjamin. Alle vier schreven hun (eerste) hoofdwerken in de jaren '20 en zouden met hun originele en revolutionaire denkbeelden de koers van de moderne filosofie beslissend wijzigen. Een terugblik op hun ontwikkelingsgang en onderlinge discussies is volgens Eilenberger leerzaam voor het verkrijgen van beter inzicht in onszelf en de eigen tijd.

Tijdens twee inmiddels vertrouwde zomerse studiedagen te Oud Avereest gaan we ons nader verdiepen in de wijsgerige idee├źn van de genoemde vier kopstukken, dit aan de hand van Eilenbergers bestseller Het tijdperk van de tovenaars. Het grote decennium van de filosofie, 1919-1929 (Amsterdam: De Bezige Bij, 2018). Daarbij zal bijzondere aandacht aan twee denkers worden besteed: Heidegger en Cassirer. De eerste wordt door velen beschouwd als de beroemdste filosoof van de 20e eeuw, de tweede is bij het grote publiek minder bekend, maar was in zijn tijd een invloedrijk denker en ontvangt de laatste decennia toenemende aandacht. Beiden hebben bovendien een vermaard debat met elkaar gevoerd te Davos in 1929 (het culminatiejaar van Eilenberger), waarin grote kwesties die ook raken aan hedendaagse vraagstukken en zorgen werden besproken.

Het is raadzaam, maar niet verplicht het boek van Eilenberger van tevoren te bestuderen. Naast toelichting en uitleg zal er bovendien ruime gelegenheid voor vragen en discussie zijn.

CURSUSINFORMATIE


Datum/tijd: dinsdag 15 en vrijdag 18 augustus 2023 van 13:00 uur tot ca. 17:00 uur

Plaats:

Reestkerk, Oud Avereest 5, 7707 PM Balkbrug

Kosten:

€ 80,00

Aanmelding:


via dit webformulier of via de email