logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

22 november 2020:
Kwaliteit van leven. Het humanisme van Martin Buber.

door prof.dr. Theo Witvliet, theoloog en (emeritus-)hoogleraar

foto boek over Martin Buber Een mens is vóór alles een relationeel wezen: zonder de ander kan hij nooit tot zichzelf komen. Eenzijdige nadruk op het vieren van het "ik" veroorzaakt veel teleurstelling en ongeluk; niet alleen individueel, maar ook voor de samenleving. Dit is de kern van het gedachtegoed van Martin Buber (1878-1965), die samen met Freud en Einstein behoort tot de invloedrijkste Joodse denkers uit de vorige eeuw. Hij verwoordde zijn visie in onder andere Ik en Jij, Chassidische vertellingen en Godsverduistering - boeken die wereldwijd generaties hebben bezield.

In Kwaliteit van leven laat Theo Witvliet zien dat Buber's humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: Je bestaat niet zonder de ander. Buber laat zien wat er gebeurt bij een echte ontmoeting. Je bent tot de ander toegewend, de tijd staat even stil en dan kan er iets gebeuren, het tussenmenselijke noemt Buber dat. Je laat het anders zijn van de ander toe. Dan maak je echt iets mee en verander je. Kwaliteit van leven zou niet alleen over de zorg voor ouderen moeten gaan maar over het hele leven! Sociale media maken in de huidige tijd veel contact mogelijk, maar ze blijken meer geschikt voor het uitdragen van meningen dan voor een gesprek waarbij immers ook het non-verbale belangrijk is. Een echt gesprek heeft ook iets lichamelijks. De echte ontmoeting waar het Buber om te doen was en die de kwaliteit van je leven bepaalt, wordt zeldzaam.

In zijn lezing zal de spreker ingaan op de áctuele betekenis van het humanisme van Martin Buber.

Organisator: Leeftocht PKN Hoogeveen

Locatie: de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen

Aanvang: 14:30 uur.