logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

Hybride lezingen.


Fysieke locatie én digitaal.

Onze lezingen vinden, zoals gebruikelijk, plaats in de Bibliotheek van Hoogeveen (Willemskade 27). Om in deze tijd van Coronamaatregelen toch een zo groot mogelijk aantal mensen in de gelegenheid te stellen om de lezingen fysiek bij te wonen, voegt de Bibliotheek de expositieruimte en de activiteitenruimte samen tot één ruimte. Rekening houdend met de op dit moment geldende minimale onderlinge afstand van 1,5 meter, betekent dit dat we ongeveer 30 mensen fysiek aan de lezingen kunnen laten deelnemen. Dat aantal is aanzienlijk lager dan het gemiddelde bezoekersaantal van onze lezingen in de afgelopen jaren. Daarom gaan we experimenteren met een "hybride" vorm voor onze lezingen, waarbij een afgemeten aantal mensen (30) fysiek aanwezig kan zijn en overige belangstellenden via een Youtube livestream de lezing digitaal kunnen volgen. Dat betekent dat ook mensen die het (nog) niet aandurven om fysiek naar onze lezingen toe te komen, daaraan kunnen meedoen. Naar de wijze waarop digitale deelnemers tijdens de lezingen vragen kunnen stellen, doen we op dit moment nog nader onderzoek

Van tevoren aanmelden.

Om deze nieuwe aanpak mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat iedereen die fysiek of digitaal wil deelnemen aan de lezing, zich van te voren aanmeldt. U kunt dat doen d.m.v. een webformulier, waarop u uw keuze voor fysiek of digitaal meedoen kunt vermelden, alsmede de daarbij behorende gegevens (zoals naam en email adres). Als het u niet lukt om van dit webformulier gebruik te maken, kunt u ook een mailbericht sturen (naar info@filosofischcafehoogeveen.nl), onder vermelding van uw naam, email adres en uw keuze voor deelname. De mogelijke keuzes voor deelname zijn:

  • fysiek (indien mogelijk; anders digitaal): maak deze keuze als u fysiek wilt deelnemen aan de lezing - als u tot de eerste 30 aanmelders behoort - en als dat niet het geval is digitaal;
  • uitsluitend fysiek (indien nog plaats beschikbaar): maak deze keuze als u fysiek wilt deelnemen aan de lezing, maar - als u niet tot de eerste 30 aanmelders behoort - niet wilt deelnemen;
  • uitsluitend digitaal: maak deze keuze als u alleen maar digitaal wilt deelnemen aan de lezing.
Aanmelding voor een lezing kan tot 12:00 uur op de dag van de lezing. Kort voor het begin van de lezing wordt aan de digitale deelnemers een mailbericht gestuurd met een link naar de livestream. Het enige wat u moet doen, is de link openen door er op te klikken. Over de overige aspecten van digitale deelname (hoe u tijdens de lezing vragen kunt stellen, etc.) wordt u ook geïnformeerd in dat mailbericht.

Bijzonderheden.

  • Als u zich heeft aangemeld en bent geaccepteerd als fysieke deelnemer, maar door omstandigheden geen gebruik kunt of wilt maken van die mogelijkheid, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. Wellicht kunnen we dan de opengevallen plek nog aan iemand anders toekennen.
  • Voor de fysieke deelnemers gelden, behalve de 1,5 meter afstand, uiteraard ook alle andere voorzorgsmaatregelen, zoals elkaar geen hand geven, regelmatig handen wassen, etc.
Kosten voor de lezing.

Voor de mensen die fysiek aan de lezing deelnemen, wordt de normale toegangsprijs (€ 8,--) in rekening gebracht, voor digitale deelname een gereduceerd tarief van €4,--. Deze kosten bij voorkeur betalen door tijdige overmaking op bankrekeningnummer NL04 RBRB 0918 8948 32 t.n.v. E.J. Hendriks, onder vermelding van uw naam en de datum van de lezing.