logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

27 april 2010: De kwetsbaarheid in het menselijk bestaan

m.m.v. drs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer, filosofen

Er zijn bepaalde risico's - met inbegrip in dit geval van het risico dat we geen risico's meer kunnen nemen - die we niet kunnen uitsluiten zonder menselijke waarden te verliezen, omdat we nu eenmaal tussen dier en god instaan en een vorm van schoonheid hebben die geen van die twee bezit.
(Nussbaum, Breekbaarheid van het goede, Ambo 2006, p. 569)

We besteden een groot deel van ons leven in een poging om ons te wapenen tegen de fragiliteit van het menselijk bestaan. We bouwen huizen, leggen voorraden aan, verzekeren ons en degenen die ons dierbaar zijn. Toch moeten we altijd weer concluderen, dat we kwetsbaar blijven. We zijn ondersteboven door onverwachte gebeurtenissen, lijden verlies en worden ziek en zijn uiteindelijk allemaal sterfelijk. Nu zijn er mensen die vinden dat we dan met des te meer inzet ons moeten wapenen tegen de nog steeds resterende kwetsbaarheid. Maar er is ook een andere visie. Deze visie, die onder meer vertegenwoordigd wordt door Martha Nussbaum, stelt dat de kwetsbaarheid onlosmakelijk hoort bij het menszijn. Vanuit dat perspectief blijft wel de pijn van het geraakt kunnen worden bestaan. Er is geen sprake van geromantiseerd lijden. (Nussbaum werkt ook in ontwikkelingslanden voor de VN en is zich dus terdege bewust van de gruwelijke vormen van lijden die er zijn.) Maar er is het bewustzijn dat geraakt kunnen worden ook de aanzet is om je in te zetten, lief te hebben en te veranderen.

Deze avond heeft als onderwerp de rol van de kwetsbaarheid in het menselijk bestaan. De mate waarin die kwetsbaarheid vermeden moet en kan worden. En de vraag stellen hoe we ons dan kunnen verhouden tot de kwetsbaarheid, die misschien wel onlosmakelijk bij het leven van menselijke stervelingen hoort.

Lees ook het artikel "Maieutiek stelt de juiste vragen" van Petra Bolhuis en Theo Meereboer.

  • Inloop van 19:00 tot 19:30 uur
  • Aanvang: 19:30 uur
  • Toegang: € 6,--