logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

25 oktober 2011: De doorwerking van de klassieke filosofen

door drs. Arend Jagersma, filosoof

De Griekse Oudheid vormt de bakermat van de westerse filosofie. Met name de drie onbetwiste kopstukken uit de bloeitijd van de klassieke filosofie (Socrates, Plato en Aristoteles) hebben de grote levensvragen op een nieuwe en originele wijze overdacht. Hun antwoorden en die van hun Grieks-Romeinse navolgers en critici hebben de geschiedenis van de wijsbegeerte mede vorm gegeven en diepgaand beïnvloed. De lezing beoogt een kennismaking met enkele centrale thema's van de klassieke denkers. Wat bracht hen tot hun opvattingen en waarin bestaat hun originaliteit?