logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

27 november 2012: Hebben mensen een vrije wil?

door dr. Jeroen J.A. Bartels, filosoof en oud-docent RUG

Volgens sommige neurowetenschappers heeft ons bewustzijn wortels in de evolutie en vervult het een belangrijke functie in de ontplooiing van het menselijke leven: het vermogen een reactie uit te stellen en er over te reflecteren. Dit veronderstelt een vrije wil. In veel discussies lopen neurowetenschappelijke uitspraken en uitspraken van filosofische of levensbeschouwelijke aard die door geen enkel wetenschappelijk onderzoek worden onderbouwd, ongehinderd door elkaar. Ik betoog in mijn inleiding dat filosofie (aan de hand van Damasio en Spinoza) en neurowetenschappen niet zonder grote schade van elkaar gescheiden blijven en laat zien op welke specifieke punten hun samenwerking tot vruchtbaarder resultaten kan leiden.