logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

28 mei 2013: De open geest van Karl Popper.

door drs. Arend Jagersma, filosoof

Sir Karl Popper staat niet alleen bekend als een briljant wetenschapsfilosoof, maar ook als een originele politieke theoreticus. Op beide terreinen hebben zijn opvattingen diepe sporen nagelaten in het hedendaagse denken. Voortdurend benadrukt Popper het belang van het besef van menselijke faalbaarheid. Daarom dienen volgens hem ultieme waarheidsclaims, zowel in de wetenschap als ook in de politiek, te worden vermeden. Tegelijkertijd kunnen mensen zijns inziens op een rationele en methodische manier leren van hun fouten. Popper's filosofie probeert een doordacht antwoord te geven op de vraag hoe we, in ons streven naar het ontwikkelen van ware theorieën en een rechtvaardige samenleving, daadwerkelijk vooruitgang kunnen boeken. Dit antwoord weet nog steeds velen te inspireren.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).