logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

29 april 2014: Het verlangen om niet wreed te zijn.


door drs. Ronald Hünneman, filosoof, docent en onderzoeker

De Amerikaanse filosoof Richard Rorty (1931-2007) was anti-essentialist en anti-fundist. In zijn werk ondermijnde hij iedere poging om een vaste grond te vinden van waaruit een bouwwerk van denkbeelden zou kunnen worden opgetrokken. Woorden en denkbeelden worden door Rorty beoordeeld op wat ze teweegbrengen, en niet op hun waarheid of eeuwigheid. Dit was voor hem de consequentie van het pragmatische idee dat taal een door mensen gemaakt werktuig is. Ook ethiek kan dus, volgens Rorty, niet langer bedreven worden d.m.v. het toepassen van universele theorieën, zoals Kantianisme, utilisme of humanisme. Voor Rorty zelf stond nog slechts het verlangen centraal om niet, of in ieder geval minder, wreed te zijn. In deze lezing krijgt u een inleiding op het denken van Rorty en een verdere uitleg van zijn denkbeelden over waarheid, ironie en wreedheid.

Ronald Hünneman is docent en onderzoeker bij de studie Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor verdere informatie zie www.liaturches.nl.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).