logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

27 mei 2014: Moreel kapitaal: een contradictie of de toekomst?

door prof.dr. Harry Kunneman, socioloog en filosoof

De wereld is enorm in beweging (bankencrisis, smeltende ijskap, Arabische lente, wereldwijd terrorisme). Het communistische systeem heeft plaatsgemaakt voor een merkwaardig kapitalisme. De derde wereld is zich op eigen wijze aan het ontwikkelen en de wereldmacht verschuift. In eigen land meent men de grenzen van de zorgsamenleving bereikt te hebben en roept Mark Rutte op tot een participatiesamenleving. Het lijkt hoog tijd te worden onszelf en onze samenleving te "her-ijken". Dit soort kwesties rond ons "moreel kapitaal" behoren volgens Harry Kunneman tot de trage vragen. Hij zal deze avond zijn analyse van de huidige situatie schetsen en proberen om een "trage" richting aan te geven om de ontstane problemen voor de lange termijn op te lossen.

Harry Kunneman is emeritus hoogleraar sociale en politieke theorie en sinds kort hoogleraar sociale filosofie i.h.b. de theorie en praktijk van normatieve professionalisering aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij is bekend door zijn boek Voorbij het dikke-ik (2005) en het zojuist verschenen Praktijken van normatieve professionaliering. Harry is betrokken bij kwesties rond moreel kapitaal in de zorg- en welzijnssector.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).