logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

30 september 2014: Hoe leefbaar is een maakbaar bestaan?

door drs. Corine Don, psycholoog, docent filosofie, mediator en classicus

In onze cultuur, waarin maakbaarheid misschien wel tot een waarde is geworden, en waarin mensen beschouwd worden als "de autonome schrijvers van hun levensplan", werken individuen aan hun eigen perfectie (WRR-rapport "Hoe mensen keuzes maken, de psychologie van het beslissen"., W.L. Tiemeijer, 2011).

Als perfectie de norm is en in een virtueel landschap ook het onvolkomene perfect wordt voorgesteld, neemt het vermogen om het leven te aanvaarden, of zelfs te omarmen, af. De neiging en de middelen om onszelf en elkaar te meten, te repareren, te camoufleren en ten slotte te etaleren, nemen daarentegen toe. Met een cultuurdictaat van perfectie en een overheid die protocol op protocol uitvaardigt om haar burgers de maat te kunnen nemen en risico's te vermijden, komt het "autonome schrijverschap" onder druk te staan. Hoe blijven we onze eigen stappen zetten in een tijd van stappentellers en navigatie? Welke levenshouding past in een tijd van ongekende vrijheid en verregaande controle? We gaan te rade bij denkers uit alle tijden om te zien of hun ideeën in onze tijd als kompas kunnen dienen (Stoïcijnen, Nietzsche en, uit onze tijd, N.N. Taleb en H. Rosa).

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).