logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

31 maart 2015: Vrij wil - een hersenkronkel?

door prof.dr. Palmyre Oomen, bioloog, theoloog en filosoof

Bevindingen vanuit de neurowetenschappen - zoals de spraakmakende experimenten van Benjamin Libet e.a. - suggereren dat de hersenen al een beslissing nemen voordat wij dat zelf bewust doen. Dick Swaab e.a. schrijven daarom de vrije wil af als een hersenkronkel.

In haar lezing zal Palmyre Oomen het experiment van Libet kort uiteenzetten. Maar zij wijst de stellige conclusie dat de vrije wil dús een illusie is van de hand. Daartoe zal ze proberen te verhelderen wat we bedoelen met 'vrije wil'. Ze betoogt dat vrije wil in bepaalde opzichten sámengaat met noodzaak; en dat je voor een vrijheid van willen juist ook je hersenen nodig hebt (naast andere zaken als een gemeenschap, idealen, de rede). Aan de hand van o.m. Harry Frankfurt en Susan Wolf laat Oomen zien dat vrije wil dan wel geen illusie is, maar ook niet iets is dat je zomaar hébt!

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).