logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

28 april 2015: De grote vlucht inwaarts.

door dr. T.E. (Thijs) Lijster, onderzoeker vakgebieden Filosofie en Cultuurstudies

De wereld lijkt steeds complexer en onoverzichtelijker te worden. Hierdoor gaan we de maatschappij steeds meer zien als een buiten-wereld, waarover we op geen enkele manier controle kunnen uitoefenen. Ter compensatie zijn we geneigd om ons zowel fysiek als ideologisch af te sluiten, de blik naar binnen te keren en ons vast te klampen aan de dingen die we nog wel in de hand hebben. Als de samenleving niet meer maakbaar is, dan misschien de huiskamer nog.

Deze strategie, die Thijs Lijster 'de grote vlucht inwaarts' noemt, is gedoemd te mislukken. Hij ziet het als een misvatting dat 'een betere wereld begint in jezelf' en bovendien als een politiek gevaar om de geschiedenis te beschouwen als iets dat ons overkomt, als een lotsbestemming. Tegenover deze mythische 'natuur-geschiedenis' (Walter Benjamin), breekt hij een lans voor het collectieve vermogen om geschiedenis te maken.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).