logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

26 mei 2015: Huis van de vrijheid.

door dr. R.J.G. (Rutger) Claassen, universitair hoofddocent Ethiek en Politieke Filosofie

Sinds onze vrijheid vanaf de jaren zestig enorm is toegenomen, beleven we nu een periode waarin die vrijheid wordt herijkt. In Huis van de vrijheid bespreekt Rutger Claassen kwesties m.b.t. onze vrijheidsbeleving en de roep om die te begrenzen, met een filosofische blik. Hij neemt stelling tegen eenzijdige opvattingen van vrijheid en laat zien dat vrijheid altijd in samenhang moet worden gezien met andere politieke idealen, zoals welzijn en geluk, veiligheid en gelijkheid, democratie en gemeenschap. Hij betoogt dat het ideaal van de vrije, autonome burger - ondanks alle kritiek uit conservatieve hoek - nog steeds springlevend is.

N.B.:Deze lezing wordt samen met de Bibliotheek van Hoogeveen georganiseerd en staat in het teken van de Democratiefabriek, een interactieve tentoonstelling voor kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar in het onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, over Verbinden en Vrede, Democratie en Actief Burgerschap, die van 11 mei tot en met 8 juni 2015 in de Bibliotheek van Hoogeveen staat opgesteld.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).