logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

26 januari 2016: Samen werken. Een filosofie van de zorgtechnologie.

door dr. Ike Kamphof, filosofe

foto Ike Kamphof De zorg moet beter en efficiënter vinden we. Om die doelen te bereiken wordt veel verwacht van nieuwe technologieën die zorg op afstand mogelijk maken en wordt er geëxperimenteerd met robots, bijvoorbeeld in de dementiezorg of om eenzame ouderen gezelschap te bieden. Dat vraagt om inzicht in de wijze waarop we technologie filosofisch moeten benaderen en in de vraag waarom empirisch filosofisch onderzoek van belang is.

Filosofe Ike Kamphof heeft onderzoek gedaan naar sensorsystemen, die de activiteiten van kwetsbare ouderen in de thuiszorg in de gaten houden. De gebruikte technologieën zijn geen neutrale instrumenten, die de zorg zoals we die nu kennen onaangetast laten. Nieuwe technologie verandert de vormgeving van zorgrelaties. Aan de hand van enkele voorbeelden uit haar praktijkonderzoek bespreekt Ike Kamphof hoe we het samen werken van mensen en dingen in de zorg kunnen analyseren en welke vragen zich daarbij opdringen.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).