logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

25 oktober 2016: Filosofie en waanzin.

door dr. Wouter Kusters, filosoof, taalkundige en publicist

foto Wouter Kusters

Klik op de foto voor de website van Wouter Kusters.

Wouter Kusters zal u meenemen op een filosofisch waanzinnige zoektocht naar de verschillen en overeenkomsten tussen filosofie en waanzin. Veelal wordt aangenomen dat dit elkaar uitsluitende - of zelfs vernietigende - grootheden zijn. 'Waar filosofie is, is niet langer waanzin, en waar waanzin is, is filosofie ver te zoeken', aldus de gangbare mening. Wouter Kusters zal laten zien dat juist in de dynamiek tussen filosofie en waanzin, tussen weten en niet-weten, werelden van betekenis en verschil oprijzen - en ook weer ondergaan. Kusters zal geen van beide polen als primair of dominant beschouwen. In plaats daarvan betoogt hij dat net als bij een paringsdans het in filosofie en waanzin ongewis is wie leidt en wie welke positie inneemt. Aan de vrucht herkent men de boom.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).