logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

31 januari 2017: Koning van Utopia.

door prof.dr. Hans Achterhuis, filosoof

foto Hans Achterhuis In zijn nieuwe boek neemt Hans Achterhuis afstand van de totale kritiek die hij in het verleden op utopisch denken uitoefende. De grote utopische belofte van een totale maatschappelijke revolutie acht hij nog steeds gevaarlijk, maar kleine en incomplete utopieën worden volgens hem steeds belangrijker. Ze zijn juist nodig om de grote neoliberale utopie van de vrije markt, die hij in een eerder boek besprak, onder kritiek te stellen. Verrassend is dat hij deze kleine "zusjes van Utopia" precies bij Thomas More, de uitvinder van de utopie terug vindt. In zijn lezing zal hij daarom de nieuwste ontdekkingen over "Utopia", waarvan groots herdacht is dat het 500 jaar geleden verscheen, ook belichten. Daarbij zal hij in gesprek met belangstellenden op zoek gaan naar actuele voorbeelden van utopische projecten in de eigen omgeving.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).