logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

25 april 2017: De tijd in gedachten gevat.

door dr. Thijs Lijster, filosoof

foto Thijs Lijster In zijn lezing, die gebaseerd is op een hoofdstuk uit zijn boek De grote vlucht inwaarts, gaat Thijs Lijster in op de opmerkelijke paradox die de hedendaagse wereld karakteriseert: terwijl het leven steeds sneller lijkt te gaan, is er tegelijkertijd sprake van een "verstarring" van de geschiedenis, omdat ons voortdurend wordt ingepeperd dat wezenlijke verandering onmogelijk is: There is no alternative!. Heeft de kunst, voor wie vernieuwing en verandering sinds de moderniteit de kernwaarden vormden, hier een antwoord op, of is zij medeschuldig? Aan de hand van diverse filosofen (waaronder Adorno, Lyotard, Groys en Benjamin) wil hij deze vragen onderzoeken. Het antwoord ligt zijns inziens noch in een hernieuwd vooruitgangsgeloof, noch in een quasi-mystieke herwaardering van het "heden", maar in de kritische omgang met het verleden die door Walter Benjamin met "nu-tijd" werd aangeduid.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).