logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

26 september 2017: Het belang van waardenwerk voor de grote vragen van onze tijd.

door prof.dr. Harry Kunneman, filosoof, socioloog en humanisticus

foto Harry Kunneman Het begrip waardenwerk duidt op werken vanuit waarden en werken aan waarden. De kortste omschrijving ervan is: werk dat deugt en deugd doet. In deze lezing geeft Harry Kunneman een overzicht van de theorie en de praktijk van waardenwerk, zoals die zich de afgelopen vijfentwintig jaar ontwikkeld heeft. Hij baseert zich daarvoor op eigen onderzoek en dat van zijn promovendi, maar probeert ook zicht te bieden op de persoonlijke dimensie van waardenwerk.

Afsluitend schetst hij de betekenis die waardenwerk op microniveau kan hebben voor de grote vragen van onze tijd, in het bijzonder verharding, sociale ongelijkheid en duurzaamheidsvragen.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).