logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

27 februari 2018: Heerlijk hedonisme.

door drs. Ronald Hünneman, filosoof, docent en onderzoeker

foto Ronald Hünneman Wat wij hedonisten gemeenschappelijk hebben is dat we denken dat een mensenleven geen zin krijgt door een goddelijke verordening of door abstracte principes. Wij vinden dat het in het leven draait om genot. We hebben een filosofische afkeer van ethische opvattingen waarin genot wordt gezien als iets laags dat beter vervangen kan worden door begrippen zoals "geluk", een "betekenisvol leven" of het "goede."

Maar hiermee is niet alles gezegd, en zijn nog lang niet alle vragen beantwoord. Dat komt onder meer doordat van hedonisme nogal eens een karikatuur wordt gemaakt, en "hedonisme" tot schimpwoord wordt. Zo beschrijft de journalist H.J.A. Hofland hedonisme simpelweg als: "Hier! Nu! Veel! En lekker!". Daarmee verdwijnt het onderscheid tussen mensen die gedachteloos pakken wat ze pakken kunnen, en hedonisten die op een doordachte wijze genot in mensenlevens centraal stellen.

Daarom in deze lezing een bredere, of zo je wilt genuanceerdere, blik op onze hedonistische levensstijl. Daarmee zal duidelijk worden dat hedonisme noch gedachteloos, noch domweg mateloos is. Tegelijkertijd zullen woorden als "duurzaamheid", "geluk" en "het goede leven" in een ander licht verschijnen.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).