logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

20 april 2021:
Hebzucht.

door dr. Jeroen Linssen, sociaal en politiek filosoof

foto Jeroen Linssen Over de normalisering van een ondeugd.
In deze lezing gaat Jeroen Linssen in op de wijze waarop de filosofen in de afgelopen duizend jaar de passie van de hebzucht hebben bejegend. Aan de ene kant wordt hebzucht gezien als de wortel van al het kwaad. Aan de andere kant wordt hebzucht, vanaf de zeventiende eeuw, positiever benaderd. Hebzucht zou immers ook gunstige effecten bewerkstelligen. Linssen zal ten eerste laten zien dat deze tweeslachtige houding zowel nu als in een ver verleden aan de orde is. Ten tweede zal hij ingaan op de hedendaagse filosofisch-ethische kritiek op de hebzucht. Hij zal betogen dat die kritiek getuigt van een zekere naïviteit. Immers is hebzucht niet een bijna vanzelfsprekend element geworden in de huidige ondernemersmaatschappij.

N.B.: Deze lezing is onder voorbehoud van de verdere ontwikkeling van de coronasituatie in het voorjaar.

Deze lezing vindt plaats op de voorlaatste dinsdag van de maand i.v.m. de viering van Koningsdag op 27 april


Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).