logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

29 maart:
Een filosofisch gesprek met Hannah Arendt.

door prof.dr. Laurens ten Kate, filosoof en theoloog

foto Jan Flameling De Joods-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt (1906-1975) is enorm in de aandacht, omdat zij een heel andere visie op de samenleving en de politiek heeft ontworpen dan die van het neoliberale denken dat thans zo dominant is. Het neoliberalisme is niet alleen een economisch systeem, maar gaat uit van een diep geworteld modern mensbeeld, dat in de "culturele genen" van ons allemaal zit. Dat mensbeeld werd al verwoord door de filosofen van de Verlichting, zoals Hobbes, Locke en Rousseau, maar wordt pas echt omarmd door het humanisme dat zich in de 19de eeuw gaat organiseren, vaak tegenover de kerken.

Laurens ten Kate leidt u in Arendt's werk in en laat zien hoe zij een nieuw begrip van vrijheid formuleert dat haaks staat op de vrije markt. We zullen nadenken en discussiëren over Arendt's uitnodiging aan ons om anders in de wereld te staan.

N.B.: Deze lezing vindt plaats onder het voorbehoud dat het op het moment van de lezing vigerende beleid m.b.t. het coronavirus en Covid-19 dat toelaat!

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur). vorige lezing <> volgende lezing