logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

31 mei:
Lang leve het leven: een opgewekte moraal voor de 21ste eeuw.

door drs. Jan Warndorff, filosoof

foto Jan Warndorff Sinds de oude Grieken stellen wij onszelf voor als het wezen dat kan begrijpen.Vanaf "zoon logikon" via "animal rationale" tot "homo sapiens" wordt het kenmerkende van de mens steeds gezocht in het intellect. Dat geeft ons niet alleen een identiteit, maar ook een missie, namelijk om alles te begrijpen. Daar zijn wij inmiddels al meer dan 2500 jaar mee bezig, en hoewel sommigen menen dat we er al bijna zijn, kun je ook stellen dat we eigenlijk niets zijn opgeschoten. Wat is de werkelijkheid nou eigenlijk ‐ ook nadat je deze tot op subatomair niveau in kaart hebt gebracht? En waarom is er überhaupt iets en niet veeleer niets? Op het vlak van de elementaire vragen, zijn en blijven wij fundamenteel onwetend.

In zijn boek Geen idee neemt Jan Warndorff dat als uitgangspunt. En dat biedt een verfrissend nieuw begin. In plaats van steeds de werkelijkheid te willen begrijpen, kunnen en mogen we ons voluit wijden aan het streven er zo goed mogelijk van te houden. Dat is zeker in de 21ste eeuw van groot en dringend belang, zowel voor het samenleven van verschillende mensen en culturen in het mondiale dorp, als voor onze verhouding tot de planeet aarde. Juist het vermogen om je belangeloos te verdiepen in andere wezens, en om de wereld te waarderen en ervoor te zorgen als een doel en waarde op zich, is misschien wel het belangrijkste wat de mens van de overige dieren onderscheidt. Aldus biedt deze lezing een vernieuwende visie op mens-zijn als de "homo amore", met een bevrijdende en opwekkende moraal voor deze tijd. Inspiratiebronnen zijn het boeddhisme, Teilhard de Chardin, De Saint-Exupéry's De Kleine Prins, en vooral de Spaanse levensfilosoof José Ortega y Gasset.

N.B.: Deze lezing vindt plaats onder het voorbehoud dat het op het moment van de lezing vigerende beleid m.b.t. het coronavirus en Covid-19 dat toelaat!

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur). vorige lezing <