logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

30 januari 2024:
Angst, walging, onderwerping, inspiratie en bescherming.
Onze veranderende relatie met de natuur.

door drs. Petra Bolhuis, filosoof

foto Petra Bolhuis Vandaag de dag gaat het steeds vaker over de mens als deel van de natuur, over natuurbescherming, één worden met de natuur en liefde voor de natuur. Maar daarbij leven we binnen een realiteit die het gevolg is van heel andere relaties met deze natuur.

Wat zijn die verhoudingen die ons menselijk bestaan hebben vormgegeven en die nog steeds doorklinken in de huidige zoektocht naar een nieuwe relatie met de (onze) natuur?

In deze lezing een overzicht aan de hand van o.a. Isis van Pierre Hadot en De onderwerping van Philip Blom.

Wij mensen zijn bezig een nieuwe verhouding tot de natuur te vinden. Deze kan niet alleen bestaan uit technische ingrepen buiten ons. De zelfervaring van filosofen is er altijd een geweest waarin de natuur het andere was, iets buiten ons. Maar wanneer we dieper ingaan op de existentiële relatie met het verschijnsel natuur, dan bestaat deze ook uit ervaringen van angst, walging, schaamte, inspiratie en trots.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur). volgende lezing >