logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

Zomercursus 2020

In de afgelopen jaren hebben we goede ervaringen opgedaan met zomercursussen.

Ook in 2020 organiseren we daarom weer een zomercursus o.l.v. Arend Jagersma. Die cursus krijgt als thema:

"De onttovering van de wereld door drie Nederlandse vrijdenkers: Spinoza, Koerbagh en Bekker, en de vroege, radicale Verlichting"
foto Arend Jagersma

De zeventiende en de achttiende eeuw staan bekend als het tijdperk van de Verlichting. In deze periode van nieuwe mondigheid en emancipatie namen Verlichtingsdenkers niet langer genoegen met de aloude filosofische en religieuze denkbeelden, maar daagden zij deze zienswijzen voor het gerechtshof van de rede. Zij uitten scherpe kritiek op de rol van traditionele wijsgerige, kerkelijke en politieke autoriteiten, en benadrukten het belang van vrijheid, tolerantie en autonomie. De Verlichting wordt sindsdien beschouwd als de kraamkamer van moderne westerse waarden en de indertijd ontwikkelde ideeën zijn onverminderd relevant en actueel. De gerenommeerde Engelse historicus Jonathan Israel, die aan dit belangwekkende tijdperk van de Verlichting imposante en invloedrijke studies wijdde, heeft verrassend licht geworpen op de wezenlijke bijdragen die enkele zeventiende-eeuwse Nederlandse denkers uit de kring rondom Spinoza hebben geleverd aan het ontstaan van de Verlichting. De Republiek der Nederlanden fungeerde volgens hem als bakermat en gidsland in tijden van Verlichting.

In deze zomercursus wordt tijdens twee studiedagen een drietal Nederlandse denkers van bijzonder belang nader belicht, te weten: Baruch Spinoza (1632-1677), Adriaen Koerbagh (1633-1669) en Balthasar Bekker (1634-1698). De invloed van deze mannen op het ontstaan en de ontwikkeling van de Verlichting kan moeilijk worden overschat. De Tractatus Theologico-Politicus (TTP) en de Ethica van Spinoza zijn te beschouwen als diens hoofdwerken op het gebied van de politieke filosofie, de religiekritiek, de metafysica en de ethiek, en staan centraal tijdens de eerste studiedag. Een tweede studiedag zal worden gewijd aan de fascinerende vrijdenker Koerbagh en diens seculiere pleidooi voor het belang en de betekenis van de vrijheid van denken en spreken, alsmede aan zijn tragische levensloop. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan een van de meest gelezen en succesvolle bestrijders van bijgeloof, namelijk de Friese theoloog Bekker, die groot opzien baarde met zijn omvangrijke en baanbrekende studie De betoverde wereld. Hoewel beide studiedagen inhoudelijk voortbouwen op eerdere zomercursussen in Oud-Avereest, zijn deze ook zonder enig probleem te volgen voor degenen die er vorige jaren niet bij waren. Naast toelichting en uitleg zal er bovendien ruime gelegenheid voor vragen en discussie zijn.

CURSUSINFORMATIE


Datum/tijd: dinsdag 11 en vrijdag 14 augustus 2020 van 13:00 uur tot ca. 17:00 uur

Plaats:

Reestkerk, Oud Avereest 5, 7707 PM Balkbrug

Kosten:

€ 75,00

Aanmelding:


via dit webformulier of via de email

In ons cursussen archief kunt u nog onze cursussen bekijken vanaf najaar 2010.

Cursussen georganiseerd door derden

Er zijn op dit moment geen externe cursussen bekend.