logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

25 september 2018: Wist Socrates iets wat wij niet weten?

door Karel van Haaften, filosoof

foto Karel van Haaften Een inleiding over Socrates en het socratisch gesprek.

Waarom kennen wij in 2018 de Griekse wijsgeer Socrates nog? Hij was geen leraar of het beginpunt van een (religieuze) beweging. Hij was geen geleerde die een nieuwe theorie formuleerde over de wereld, zoals zijn klassieke voorgangers deden. Hij schreef geen boeken. Het enige wat hij deed was rondlopen in Athene en gesprekken voeren met iedereen die dat wilde. Hij was geïnteresseerd in zijn medemensen, in wat hen bewoog, in wat werkelijk van waarde was in hun leven. In deze gesprekken prikkelde Socrates hen hun gangbare opvattingen nogmaals te onderzoeken. Want, zo zei hij, een niet onderzocht leven, is niet de moeite waard om te leven. Dat en nog meer over het leven van Socrates weten wij dankzij Plato, die vele van de gesprekken die Socrates voerde op schrift stelde.

In deze inleiding zal worden ingegaan op de historische Socrates, zijn voorgangers en opvolgers, de socratische gesprekken (dialogen) die hij voerde en de mogelijke relevantie daarvan in onze tijd.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).