logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

29 september 2020:
Denken via handen.

door drs. Ronald Hünneman, filosoof

foto Ronald Hünneman In de 21ste eeuw heeft het denken over de menselijke geest, in de Philosophy of mind, een ontwikkeling doorgemaakt die wordt aangeduid als 4E: Embodied, Embedded, Extended, Enacted. Het menselijk denken is afhankelijk van een lichaam dat beweegt en handelt in een omgeving van werktuigen en andere aanpassingen (materiële cultuur). Het idee dat het menselijk denken zich exclusief afspeelt in de hersenen, en dat neurologisch onderzoek ons steeds meer inzicht in cognitieve processen zal geven, is daarmee verlaten. Menselijke gedachten, gevoelens en bewustzijn kunnen zich niet voordoen in hersenen die in een vat drijven, of doodstil onder een scanner liggen. In deze 4E-theorie spelen de menselijke handen een centrale rol, zowel in evolutionair opzicht, als in de ontwikkeling van individuen. Mensenhanden vormen het aangrijpingspunt tussen hersenen en lijf enerzijds, en werktuigen en hulpmiddelen anderzijds. Op die manier maken handen menselijk denken en bewustzijn mogelijk. Deze 4E-opvatting heeft verstrekkende gevolgen voor ideeën over onder andere evolutionaire afstamming, onderwijs, nieuwe media, therapieën en wetenschappelijk onderzoek naar cognitie.

N.B.: Deze lezing vindt plaats onder het voorbehoud dat het op het moment van de lezing vigerende beleid m.b.t. het coronavirus en Covid-19 dat toelaat!

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).