logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

27 september:
Een onstilbare behoefte aan sympathie.

door drs. Ronald Hünneman, filosoof

foto Ronald Hünneman In zijn geschriften over evolutie probeert Charles Darwin antwoord te geven op een vraag, die de filosoof Thomas Hobbes twee eeuwen eerder had gesteld: In de natuur is het leven "solitary, poor, nasty, brutish and short", een strijd van allen tegen allen. Dus waarom zouden mensen zich dan netjes gedragen? Waarom gedragen ze zich niet als beesten? Het antwoord van Darwin op deze vraag was verrassend elegant: Mensen gedragen zich niet ethisch omdat ze empathisch zijn (zoals Frans de Waal betoogt), sympathiek, emotioneel intelligent of wijs. Nee, mensen gedragen zich ethisch omdat ze door anderen sympathiek gevonden willen worden. Daarmee toonde Darwin aan dat ethisch én onethisch gedrag dezelfde oorsprong hebben, namelijk de sociale context waarin mensen zich bevinden.

In deze lezing zal dieper op de theorie van Darwin worden ingegaan, en op de gevolgen die zijn theorie heeft voor de wijze waarop maatschappelijke en ethische vraagstukken moeten worden onderzocht.

N.B.: Deze lezing vindt plaats onder het voorbehoud dat het op het moment van de lezing vigerende beleid m.b.t. het coronavirus en Covid-19 dat toelaat!

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur). volgende lezing >