logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

25 oktober:
Tijd als kwetsbaarheid in de filosofie van Levinas.

door dr. Jan Keij, filosoof

foto Jan Keij Filosofen en natuurkundigen denken al millennia na over het verschijnsel "tijd",maar raakten nooit tot de kern. Door "tijd" te typeren als kwetsbaarheid en sterfelijkheid slaagde de Franse denker Levinas daar wel in . Hij maakt duidelijk dat tijd naast lijden ook al het schone, alle vreugde, affectie en bovenal ethiek mogelijk maakt. Hiermee valt alles in onze werkelijkheid op zijn plaats.

Levinas toont dit aan door te argumenteren vanuit de alledaagse ervaring. Dit maakt zijn mooie, revolutionaire denken over tijd zo herkenbaar en realistisch. In Tijd als kwetsbaarheid legt filosoof Jan Keij Levinas' tijdconcept op heldere en aangrijpende wijze uit. Hij put daarbij uit de filosofie, de natuurkunde en de wereldliteratuur. Keij laat zien dat de mens tijd is: wij zijn gemaakt van tijd. Dat geeft het leven pas waarde. Wees daarom blij dat het leven tijd(elijk) is.

N.B.: Deze lezing vindt plaats onder het voorbehoud dat het op het moment van de lezing vigerende beleid m.b.t. het coronavirus en Covid-19 dat toelaat!

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur). vorige lezing <> volgende lezing