logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

26 september 2023:
Ruimte om te denken, voor alle leerlingen.

door dr. Eva-Anne le Coultre, vakdidacticus filosofie

Eva-Anne le Coultre Filosofie is al jaren een examenvak voor havo en vwo, al bieden lang niet alle scholen het aan. Het wordt voornamelijk op gymnasia gegeven, op ongeveer een derde van de vwo-scholen en op 10% van de havo-scholen. Op het vmbo is het afwezig. Waarom is dat? Vinden we filosofie alleen een vak voor de elite?

In haar onderzoek, Ruimte om te denken, heeft Eva-Anne le Coultre acht ervaren filosofiedocenten geportretteerd om zo te tonen hoe het filosofieonderwijs in de bovenbouw van havo en vwo eruit ziet. Daarnaast leidt zij het project "Filosofie op het vmbo" in Groningen. Haar uitgangspunt is dat leren denken het belangrijkste doel is van het onderwijs, voor alle leerlingen, op alle niveaus. Over beide zal ze in deze lezing vertellen, maar liever nog: in gesprek gaan.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur). volgende lezing >