logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

26 maart 2024:
Macht, wereld en vooruitgang.

door dr. Ruben Endendijk, literatuurwetenschapper en filosoof

foto Ruben Endendijk In zijn lezing formuleert Ruben Endendijk een Verlichtingskritiek, waarin de begrippen "macht", "wereld" en "vooruitgang" centraal staan. Er zal gekeken worden hoe de drie begrippen samenhangen binnen het rationaliseringsproces dat het fundament van het Verlichtingsproject vormt. Hoe komt vanuit een bepaalde machtsuitdrukking een individuele of collectieve wereld tot stand? Hoe waardeert de Verlichting het paar macht en wereld? En hoe staat dit in relatie tot het (technologische) vooruitgangsideaal en de menselijke onderhevigheid dat het tracht te verminderen? Deze en andere vragen komen aan bod in een vrolijk-pessimistische avond.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur). vorige lezing <> volgende lezing