logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

24 april 2012: De utopie van de vrije markt.

door prof.dr. Hans Achterhuis, filosoof en Denker des Vaderlands

In de lezing wordt eerst in brede zin het thema van de utopie besproken. De verschillende soorten utopieën worden hierna onderscheiden en kort toegelicht. Dat gebeurt vooral aan de hand van de grondteksten: "Utopia" van Thomas More, "Het Nieuwe Atlantis" van Francis Bacon en "Atlas Shrugged" van Ayn Rand. Daarna wordt de actualiteit van de laatste utopie uitgewerkt tot de huidige kredietkrisis.