logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

23 februari 2016: Menswording. Een neurofilosofische benadering van een proces.

door drs. Heiko Roelfsema, bioloog, coach en counselor

foto Heiko Roelfsema Ken U zelve is een opdracht die de mens zich al vanaf de Griekse oudheid geeft. Het suggereert dat er een Zelf is dat te kennen is. Ook begrippen uit de Oosterse filosofie als het Ware Zelf, Oerzelf of Oorspronkelijk Zelf lijken een min of meer onveranderlijke kern te beschrijven die bepalend is voor onze identiteit.

Een andere, neurofilosofische, kijk op de mens is dat hij niet als een entiteit of toestand moet worden gezien, maar als een proces. Onze hersenen blijken volcontinu, bewust maar vooral onbewust, een zelf(beeld) op te bouwen, bestaande uit informatie vanuit het lichaam, de omgeving en ons geheugen.

Wie wij zijn is slechts een momentopname, een korte samenvatting van wie wij in feite gedurende ons gehele leven, ononderbroken, aan het worden zijn. Dit vraagt niet alleen om een andere kijk op de mens, maar ook om een andere taal; dit als leidraad om ons leven "onder woorden" te brengen.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).