logo

Wilt u via de email op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

U kunt bekijken welke lezingen we in het verleden hebben georganiseerd en welke cursussen.

26 april 2016: Kierkegaard over de bestemming van de mens.

door dr. Jan Keij, filosoof

foto Jan Keij De Deen Kierkegaard (1813 - 1855) is met Nietzsche een van de voorlopers van het existentialisme. Hij was degene die stelde dat tegen het verstand verzet aangetekend moest worden. Dat klinkt vreemd uit de mond van een filosoof. Maar het betekende bij Kierkegaard: verzet tegen abstracte denkbeelden (zoals die van Hegel), d.w.z.: tegen denkbeelden waar een concreet mens met zijn concrete leven niets aan heeft. Het betekende ook: voorrang voor de waarheid van het individu, voor een persoonlijke, innerlijke waarheid die van belang is voor het concrete existeren.

Filosoferen met Kierkegaard is niet filosoferen over de zin van HET leven, maar over de zin van UW leven. Tot dat filosoferen komt u niet via de twijfel, maar (volgens Kierkegaard) via de vertwijfeling. De vertwijfeling zet vervolgens op het pad dat de mens tijdens zijn leven zou moeten gaan - een pad met individuele invulling.

Aanvang: 19:30 uur (zaal open: 19:00 uur).